Particulier onderzoek

 

Particulier onderzoek is het verzamelen van gegevens over personen en over incidenten waarbij mogelijk onrechtmatige daden en/of misdrijven in het spel zijn. Het primaire doel van deze gegevensverzameling is cliënten in staat te stellen weloverwogen beslissingen te nemen.

In Nederland is het commercieel aanbieden van particulier onderzoek voorbehouden aan bedrijven die, zoals Halkes Detective Service, een recherchevergunning hebben van het ministerie van Justitie. Halkes Detective Service probeert zoveel mogelijk zijn recherchediensten laagdrempelig en betaalbaar aan te bieden.

 

Civielrechtelijk onderzoek

Chris Halkes richt zich als particulier onderzoeker vooral op het doen van civielrechtelijk onderzoek. Zijn agenschap biedt daarvoor onder meer de volgende soorten feitenonderzoek aan:

 • Toedrachtsonderzoek: beantwoording van de vraag ‘wat is er gebeurd?’
 • Achtergrondonderzoek: beantwoording van de vraag ‘met wie heeft de cliënt eigenlijk te maken?’
 • Verhaalsonderzoek: beantwoording van de vraag ‘kan de tegenpartij van de cliënt wel of niet aan zijn (betaal)verplichtingen voldoen?’
 • Identiteitsonderzoek: het achterhalen van de identiteit van een of meer bij een incident betrokken personen.

 

Allround detective

Daarnaast biedt het agenschap ook allround detective-onderzoek aan. Hierbij valt onder meer te denken aan opsporing van vermiste/verdwenen goederen en personen en onderzoeken naar fraude binnen arbeidsrelaties. Ook rekent Halkes Detective Service daartoe onderzoeken met een maatschappelijk belang, zoals onderzoek naar schendingen van de Dierenwet en echtheidsonderzoek bij zogenaamd duurzame producten.

Alvorens een dergelijke allroundopdracht te accepteren zal Halkes Detective Service zeer zorgvuldig beoordelen of uitvoering van de onderzoeksopdracht valt onder de eigen competenties.

 

Onderzoekstechnieken

Onderzoeken voert Halkes vooraleer uit volgens de systematiek van het Methodisch rechercheren. Onderzoekstechnieken die het agenschap daarbij kan aanwenden, zijn:

 • Openbronnenonderzoek: het diepgaand raadplegen van relevante en (in principe) openbaar toegankelijke informatie.
 • Onderzoek ter plekke: het bestuderen en analyseren van een locatie waar een incident zich zou hebben afgespeeld.
 • Buurtonderzoek: het benaderen en bevragen van (potentiële) informanten, getuigen, deskundigen, slachtoffers en (zijdelings) betrokkenen. Afgeleiden van buurtonderzoek zijn:
  • Het operationeel gesprek: een gesprek met een informant/bron om operationele informatie in te winnen. Operationele gegevens dienen vooral om een onderzoek verder vooruit te helpen; ze zijn lang niet altijd ook bruikbaar als bewijs.
  • Mystery guest/mystery caller: een gesprek waarbij de onderzoeker zich gedraagt als een bezoeker/beller waarmee de bevraagde persoon buiten het kader van een onderzoek ook te maken zou kunnen krijgen, met als doel informatie te verkrijgen over het gedrag dat betrokkene in die situatie vertoont, of de gegevens die betrokkene in die situatie zou verstrekken.
 • Interview: het formeel en intensief bevragen van betrokkenen.
 • Observatie: het statisch, dynamisch en/of met camera’s waarnemen en volgen van gebeurtenissen en gedragingen.

Voor onderzoeken die technische vaardigheden en kennis vereisen waarover Halkes niet beschikt, zal het agentschap daarin gespecialiseerde particuliere onderzoeksbureaus vanuit zijn netwerk inhuren. Hierbij valt te denken aan forensisch sporenonderzoek en forensische analyse, geluidsanalyses, echtheidsverificatie et cetera.

 

Kennismakingsgesprek

Indien u overweegt Halkes Detective Service in te zetten voor particulier onderzoek, kun u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek met Chris Halkes. Gebruikt u daarvoor de onderstaande contactgegegevens.

 

Secured By miniOrange