Particulier onderzoek

 

Particulier onderzoek is het door een private partij verzamelen van gegevens over personen en incidenten waarbij mogelijk onrechtmatige daden en/of misdrijven in het spel zijn. Het primaire doel van deze gegevensverzameling is cliënten in staat te stellen weloverwogen beslissingen te nemen.

In Nederland is het commercieel aanbieden van particulier onderzoek voorbehouden aan bedrijven die, zoals Halkes Detective Service, een recherchevergunning hebben van het ministerie van Justitie.

Vormen van particulier onderzoek die Halkes voor u kan uitvoeren zijn:​

 • Toedrachtsonderzoek: beantwoording van de vraag ‘wat is er gebeurd’.
 • Achtergrondonderzoek: beantwoording van de vraag ‘met wie heeft u eigenlijk te maken’ dan wel ‘is deze persoon wel betrouwbaar’.
 • Verhaalsonderzoek: beantwoording van de vraag ‘kan de andere partij wel of niet aan zijn (betaal)verplichtingen voldoen’.
 • Identiteitsonderzoek: het achterhalen van de identiteit van een of meer bij een incident betrokken personen.

 

Voordelen van particulier onderzoek

Een recherchevergunning geeft een particulier onderzoeker niet meer opsporingsbevoegdheden dan iedere burger ook heeft. U kunt de informatie en bewijzen waarmee u naar een advocaat of rechter zou willen stappen, dus ook zelf gaan verzamelen. Het heeft echter voordelen die taak uit te besteden aan een privédetective. Die voordelen zitten onder meer in de factor tijd:

 • De tijd die u besteedt aan onderzoek, kunt u niet besteden aan uw corebusiness; draagt u onderzoek over aan een particulier onderzoeker, dan heeft u meer tijd voor uw echte werkzaamheden.
 • Een particulier onderzoeker kan in de meeste gevallen meer tijd aan uw onderzoek wijden dan u zelf daarvoor beschikbaar hebt. Hij of zij kan zich er zelfs fulltime mee bezig houden. Dat leidt sneller tot resultaten.
 • Ligt uw eigen uurtarief hoger dan dat wat een privédetective vraagt, dan is het financieel gunstig het extra werk dat onderzoek met zich meebrengt, uit te besteden.

Halkes Detective Service probeert zoveel mogelijk zijn recherchediensten laagdrempelig en betaalbaar aan te bieden.

 

Onderzoekstechnieken

Onderzoeken voert Halkes vooraleer uit volgens de systematiek van het methodisch rechercheren. Onderzoekstechnieken die het agenschap daarbij kan aanwenden, zijn:

 • Primair openbronnenonderzoek: het raadplegen van relevante en gemakkelijk toegankelijke openbare informatie: informatie die op internet met de gebruikelijke zoekmachines te vinden is.
 • Diep openbronnenonderzoek: het diepgaand raadplegen van relevante en (in principe) openbaar toegankelijke informatie, waaronder informatie in het diepe internet en in betaalde databases.
 • Documentonderzoek: het minutieus doorspitten en analyseren van onder meer rapporten, verslagen, notulen en overeenkomsten om daaruit juridisch relevante informatie boven tafel te krijgen.
 • Onderzoek ter plekke: het bestuderen en analyseren van een locatie waar een incident zich zou hebben afgespeeld.
 • Operationeel gesprek: een gesprek met een informant/bron om operationele informatie in te winnen. Operationele gegevens dienen vooral om een onderzoek verder vooruit te helpen; ze zijn lang niet altijd ook bruikbaar als bewijs.
 • Buurtonderzoek: het benaderen en bevragen van (potentiële) informanten, getuigen, deskundigen, slachtoffers en (zijdelings) betrokkenen. Binnen een buurtonderzoek vinden operationele gesprekken plaats.
 • Interview: het formeel en intensief bevragen van betrokkenen.
 • Observatie: het statisch, dynamisch en/of met camera’s waarnemen en volgen van gebeurtenissen en gedragingen.

Voor onderzoeken die technische vaardigheden en kennis vereisen waarover Halkes niet beschikt, zal het agentschap daarin gespecialiseerde particuliere onderzoeksbureaus vanuit zijn netwerk inhuren. Hierbij valt te denken aan forensisch sporenonderzoek en forensische analyse, geluidsanalyses, echtheidsverificatie et cetera.

 

Kennismakingsgesprek

Indien u overweegt Halkes Detective Service in te zetten voor particulier onderzoek, kun u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek met Chris Halkes. Gebruikt u daarvoor de onderstaande contactgegegevens.

 

Secured By miniOrange