De kantonrechter in Utrecht heeft in een civiele juridische procedure een cliënt van Halkes Detective Service voor 100 procent in het gelijk gesteld.

Halkes Detective ServiceDe zaak, waarin de rechter op de valreep van 2023 vonniste, betrof een conflict over de minimale wettelijke verhuiskostenvergoeding waarop huurders bij een noodgedwongen verhuizing als gevolg van sloop en/of renovatie recht hebben. Halkes deed voor een huurder onderzoek naar de omstandigheden en handelingen die ertoe hadden geleid dat de verhuurder van een wooncomplex meende te mogen en kunnen afzien van het betalen van deze vergoeding aan zijn huurders, terwijl deze wel gedwongen moesten verhuizen vanwege de geplande sloop van het complex. De cliënt van Halkes stond op het standpunt dat de verhuurder wel degelijk de vergoeding diende te betalen en eiste dat dat alsnog zou gebeuren.

Het onderzoek door Halkes bestond uit een uitgebreid documentonderzoek en het voeren van gesprekken met enkele betrokkenen. Dat leverde een  helder overzicht op van welke afspraken en toezeggingen in de aanloop naar de verhuizing en sloop de verhuurder en de huurders wel én niet hadden gemaakt en gedaan. Met dat dossier kon de advocaat van de cliënt voortvarend – en naar nu blijkt succesvol – aan de slag.

Gezien het unieke karakter van de zaak heeft de rechtbank besloten het vonnis als richtinggevende uitspraak te publiceren. De verhuurder kan nog tegen de uitspraak van de rechter in beroep gaan.

Secured By miniOrange