Methodisch rechercheren

 

Halkes Detective Service doet vooral onderzoek volgens de werkwijze van het methodisch rechercheren.

Bij methodisch rechercheren werkt de feitenonderzoeker systematisch toe naar een zo groot mogelijke onomstredenheid van feitelijk toetsbare gegevens. De onderzoeker verwerft niet alleen de gewenste informatie, maar krijgt ook een duidelijk beeld van de context, waarde en betrouwbaarheid daarvan.

 

Vuistregels

De Duitse hoogleraar journalistiek Michael Haller heeft methodisch rechercheren in 1983 als journalistieke onderzoeksaanpak beschreven. Zijn handboek ervoor beleefde in 2016 de zevende herziene herdruk.

Enkele vuistregels van methodisch rechercheren volgens Haller zijn:

  • Elk onderzoek begint met het toetsen van de uitgangsinformatie.
  • Verdieping is belangrijker dan verbreding.
  • Een bron geldt als betrouwbaarder naarmate die neutraler tegenover het onderzoeksonderwerp staat.
  • Bronnen worden zo bevraagd, dat de informatie wint aan accuratesse en details.
  • Een volledig onderzoek vindt plaats op twee niveaus, het feitenniveau en het duidingsniveau.
  • Bij het onderzoek op duidingsniveau is ‘het gesprek’ het enige juiste onderzoeksmiddel.
  • Bevragingen vinden plaats van buiten naar binnen; de minst betrokken bronnen eerst, de meest betrokken bronnen als laatste.

 

Ervaring

Chris Halkes kwam als student journalistiek in aanraking met (de eerste uitgave van) het handboek van Haller. Hij ging de daarin beschreven onderzoeksmethode in zijn werk als krantenverslaggever toepassen. Zo deed hij ruim dertig jaar ervaring op met methodisch rechercheren. Sinds 2017 hanteert hij die werkwijze ook als particulier onderzoeker.

Secured By miniOrange