Methodisch rechercheren

 

Halkes Detective Service doet vooral onderzoek volgens de werkwijze van het methodisch rechercheren.

Bij methodisch rechercheren trekt de onderzoeker een grote circel rondom de te onthullen informatie. Vervolgens werkt de journalist-detective in steeds kleiner wordende cirkels naar dat doel toe. Deze werkwijze maakt dat de onderzoeker niet alleen het gewenste stukje informatie verwerft, maar ook een duidelijk beeld krijgt van de context, waarde en betrouwbaarheid daarvan.

 

Ervaring

De Duitse hoogleraar journalistiek Michael Haller heeft methodisch rechercheren in 1983 als journalistieke onderzoeksaanpak beschreven. Zijn handboek ervoor beleefde in 2016 de zevende herziene herdruk. Chris Halkes kwam als student journalistiek in aanraking met deze methode en deed er als krantenjournalist ruim dertig jaar ervaring mee op. Sinds 2017 hanteert hij die ook als particulier onderzoeker.