Journalistiek onderzoek

 

Journalistiek onderzoek is onderzoek dat tot doel heeft te komen tot een publicatie of uitzending. Journalistiek onderzoek richt zich vaak op maatschappelijke misstanden, maar dat is niet altijd het geval. Ook trends en ontwikkelingen kunnen object zijn van een journalistiek onderzoek en een publicatie of uitzending.

 

Research & Reportage

Halkes Detective Service verricht journalistiek onderzoek voor mediabedrijven die een onderwerp tot op de bodem uitgezocht wensen te hebben. Ook particulieren die een misstand aan de kaak willen stellen of aandacht wensen voor een gebeurtenis of ontwikkeling, kunnen Halkes Detective Service vragen daarnaar onderzoek te doen. Dan zal daarbij wel een publicatiemedium gezocht moeten worden. Chris Halkes heeft hiervoor een eigen publicatiekanaal, Halkes Research & Reportage, op het journalistieke platform Reporters Online.

 

Journalistiek onderzoeker

Chris Halkes geeft de voorkeur aan de term ‘journalistiek onderzoek’ boven het meer gebruikelijke ‘onderzoeksjournalistiek’. Het doen van onderzoek voorafgaand aan een publicatie is inherent aan het beroep van journalist; de journalist moet namelijk altijd zeker weten of hetgeen hij publiceert, wel klopt. Dat maakt de term ‘onderzoeksjournalist’ tot een pleonasme. Hoogstens valt te stellen dat sommige journalisten beter zijn in het doen van onderzoek dan andere. De term ‘journalistiek onderzoeker’ duidt daarentegen op een onderzoeker die op een journalistieke wijze te werk gaat en tot doel heeft te komen tot een journalistieke productie.

 

Contact

Als u Chris Halkes wilt inzetten als journalistiek onderzoeker, kunt u daarvoor contact opnemen met behulp van de onderstaande gegevens.