Civielrechtelijk onderzoek

 

Indien u een civielrechtelijke schadeclaim wilt indienen, moet u zelf de rechter of rechtbank het bewijs ter ondersteuning van uw claim verschaffen. Halkes Detective Service helpt u bij het verzamelen van de informatie die u daarvoor nodig hebt.

Civielrechtelijk onderzoek kan onder meer gaan over handelsvorderingen, letselschade en alimentatiefraude.

 

Verhaalsonderzoek

Een bijzondere vorm van civielrechtelijk onderzoek is verhaalsonderzoek. Dat is onderzoek naar vermogens en vermogensbestanddelen van debiteuren. Het wordt uitgevoerd in geval van moeilijk inbare vorderingen op bedrijven en particulieren; ofwel, het kan plaatsvinden als debiteuren in gebreke blijven.

Verhaalsonderzoek kan twee doelen hebben:

  • bepalen of bij een te vorderen partij voldoende vermogen aanwezig is om over te gaan tot een juridische vorderingsprocedure;
  • bepalen over welke vermogensomponenten een gevorderde partij beschikt waarop eventueel beslag gelegd zou kunnen worden.

Verhaalsonderzoek voert Halkes Detective Service in beginsel uit voor advocaten- en deurwaarderskantoren.

 

Kennismakingsgesprek

Indien u Halkes Detective Service wil vragen u te helpen bij uw civielrechtelijke claim, kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek met Chris Halkes. Gebruikt u daarvoor de onderstaande contactgegegevens.

 

Secured By miniOrange