Casussen

 

Onderstaande casussen geven een beeld van de soorten onderzoek waarvoor u Halkes Detective Service kunt inschakelen. Om redenen van discretie zijn alle casussen volledig geanonimiseerd.

 

Huurrecht

Een vastgoedbedrijf had de bewoners van een appartementencomplex een wettelijk verplichte onkostenvergoeding onthouden. Op verzoek van een van de bewoners deed Halkes onderzoek naar de feitelijk onjuiste mededelingen die de verhuurder had gedaan over de rechten van de huurders; mededelingen die hadden veroorzaakt dat zij in grote meerderheid geen aanspraak hadden gemaakt op de vergoeding. Het onderzoek leverde voldoende bewijs op voor deze bewoner om via een advocaat zijn vergoeding alsnog op te eisen. De rechter stelde de huurder vervolgens in het gelijk.

 

Vergunning

De directie van een productie-onderneming snapte niet waarom het antwoord van de overheid op de aanvraag voor een milieuvergunning uitbleef. Vanwege de gevoeligheid van de gevraagde milieuvergunning achtte de directie het niet raadzaam daarnaar direct bij deze overheidsinstantie te informeren, en zij verzocht Halkes uit te zoeken wat er aan de hand was. Uit het onderzoek bleek een fout in de postafhandeling binnen het bedrijf zelf. Een brief met een verzoek van de overheidsinstantie om nadere informatie had niet het bureau van het betreffende directielid bereikt. Omdat de deadline die de overheid in de brief voor het antwoord had gesteld, inmiddels was verstreken, zat er voor de onderneming niets anders op dan de aanvraag opnieuw in te dienen.

 

Internationaal

Bij een universitaire studie naar de effecten van – al dan niet illegale – mijnbouw in en rondom een natuurgebied in Ghana, assisteerde en begeleidde Halkes de onderzoekende antropoloog bij het leggen van lokale contacten, het doen van interviews en het observeren van activiteiten in het terrein.

 

Integriteit

Een klachtencommissie van een koepelorganisatie in de zorg kon geen wijs worden uit de enorme hoeveelheid verwarrende informatie die tijdens een hoorzitting over een klacht aangaande belangenverstrengeling bij een zorgverlener op tafel kwam. Halkes analyseerde voor de commissie de beschikbare informatie en zette die in een tijdlijn op een rij. Dat leverde een logisch verband op tussen de verschillende gemelde gebeurtenissen. De commissie kreeg zo een duidelijk beeld van wat er was gebeurd, en kon alsnog een oordeel vellen.

 

Dierenmishandeling

In de tuin van een plattelandsbewoner werd een grote groep ernstig verwonde en verminkte kippen aangetroffen, zonder enige aanwijzing hoe die daar waren terechtgekomen. Een dierenwelzijnsorganisatie wilde achterhalen wie voor deze dierenmishandeling verantwoordelijk was, om deze ter verantwoording te kunnen roepen. Halkes voerde op verzoek van deze organisatie kosteloos een buurtonderzoek uit. Zoals gezien het totale gebrek aan aanwijzingen tevoren al viel te verwachten, leverde dat geen informatie op die leidde naar de verantwoordelijken. Het gaf wel een inkijk in de omvang en praktijken van de pluimvee-industrie in de betreffende regio.

 

Uit het oog verloren familie

Een ernstig zieke man wilde graag voor zijn overlijden nog een keer spreken met zijn zoon die met hem had gebroken. De zoon hield zich onbereikbaar voor zijn vader, en deze had geen enkele weet van waar zijn zoon verbleef en hoe hij met hem in contact zou kunnen komen. Mede na inzet van Halkes nam de zoon uiteindelijk zelf contact op met zijn vader.

 

Afspraak

Halkes voerde deze onderzoeken uit volgens de procedure van het methodisch rechercheren. Wilt u Halkes Detective Service voor een soortgelijk of een ander onderzoek inschakelen, dan kunt u contact opnemen om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Gebruik daarvoor de onderstaande contactgegevens.

 

Secured By miniOrange