Allround Detectivewerk

 

U kunt Halkes Detective Service (HDS) inschakelen voor allround detectivewerk. Daaronder verstaat HDS in de eerste plaats onderzoekswerkzaamheden voor particulieren en ondernemers in de privaatrechtelijke sfeer. Hierbij valt te denken aan:

  • onderzoek dat nodig is bij vermeende problemen in echtelijke of familierelaties, bij erfrechtkwesties en bij alimentatiefraude;
  • het opsporen van personen met wie u het contact hebt verloren;
  • onderzoek naar vermeend misbruik door werknemers van bedrijfsfaciliteiten, bedrijfsregelingen of arbeidswetgeving.
  • onderzoek dat nodig is om door u geleden schade te kunnen verhalen.

 

Strafbare feiten

Naast onderzoek in de privaatrechtelijke sfeer, doet HDS voor particulieren en ondernemers onderzoek in de strafrechtelijke sfeer indien het gaat om:

  • een verdenking van een strafbaar strafbaar feit waardoor u mogelijk schade lijdt, maar waarvoor u onvoldoende harde aanwijzingen heeft om aangifte bij de politie te doen;
  • strafbare feiten waarbij u schade heeft geleden of mogelijk nog zal lijden, maar waarvoor u een legitieme reden heeft geen aangifte te doen bij de politie;
  • strafbare feiten waarbij u schade heeft geleden of mogelijk nog zal lijden, maar met een zodanig kleine maatschappelijke impact dat het aannemelijk is dat de politie niet veel aandacht aan het oplossen ervan zal besteden;
  • overtredingen van de Dierenwet.

HDS stelt aan het uitvoeren van dergelijk onderzoek voorwaarden aan doel en afhandeling van onderzoek en onderzoeksresultaten. In veel gevallen zal HDS u adviseren alsnog of ook aangifte te doen bij de politie.

 

Dierenmishandeling

Het bestrijden van dierenmishandeling beschouwt HDS als een maatschappelijke missie. Daarom zal Chris Halkes onderzoek naar overtredingen van de Dierenwet in veel gevallen tegen kostprijs dan wel tegen een kleine vergoeding uitvoeren.

 

Kennismakingsgesprek

Indien u HDS wilt inschakelen voor een van bovengenoemde onderzoeken, kunt u een afspraak maken voor een gratis kennismakingsgesprek. U kunt daarvoor gebruikmaken van onderstaande contactgegevens.

 

Secured By miniOrange