U hebt een detective nodig

 

U hebt een grote stap gezet door naar deze website te komen. Het besef dat een detective nodig is, is voor niemand een plezierige ervaring, ook voor u niet. Het betekent dat er zich in uw privéleven of in uw organisatie waarschijnlijk een onaangename gebeurtenis heeft voorgedaan. Of het betekent dat u vreest dat die in de toekomst zal plaatsvinden.

Gelukkig voor u is de particuliere onderzoeksbranche een professionele sector, met een scala aan verschillende onderzoekers en onderzoeksbureaus. U kunt dus een detective vinden die bij u past en die u kan helpen met het onderzoek dat nodig is voor het oplossen van uw probleem.

 

Laagdrempelig onderzoeksbureau

Halkes Detective Service (HDS) is een laagdrempelig particulier onderzoeksbureau, opgericht door voormalig journalist Chris Halkes. Het richt zich op kleinschalige onderzoeken en vraagt de cliënten daar niet de hoofprijs voor. Chris Halkes heeft als belangrijkste onderzoeksgebieden verhaalsonderzoeken, waarheidsvinding – vooral in de zorgsector –  en allround detectivewerk.

Halkes Detective Service heeft een vergunning van het ministerie van Justitie om op te treden als particulier recherchebureau. Het is aangesloten bij de Brancheorganisatie voor Particuliere Onderzoeksbureaus (BPOB).

 

Kennismakingsgesprek

Wilt u Chris Halkes als privédetective een onderzoek voor u laten uitvoeren, dan kunt u contact opnemen om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. U kunt daarvoor de contactgegevens onderaan deze pagina gebruiken.

 

Privacy

Halkes Detective Service houdt zich aan de in de sector particulier onderzoek gangbare gedragscodes. Meer informatie over het privacybeleid, de verwerking van persoonsgegevens en de klachtenregeling van Halkes Detective Service vindt u op de pagina Juridisch kader.

 

Particuliere onderzoeken

 

Allround onderzoek

Onder allround detectivewerk verstaat HDS vooral onderzoekswerkzaamheden in de privaatrechtelijke en arbeidsrechtelijke sfeer. Ook valt hieronder het opsporen van uit het oog verloren personen. Chris Halkes richt zich daarnaast in het bijzonder op onderzoek naar dierenmishandeling.

 

Waarheidsvinding

HDS helpt met verschillenden taken en onderzoeken bij het vinden van de waarheid achter klachten en bezwaren. Daardoor kunnen klachten- en bezwarencommissies van bedrijfs- en beroepsorganisaties goed onderbouwde beslissingen nemen, wat bijdraagt aan de acceptatie van hun uitspraken door alle partijen.
 

Verhaalsonderzoek

Verhaalsonderzoek is onderzoek naar bezittingen en vermogen van debiteuren die in gebreke blijven. Het dient om te bepalen in hoeverre een vorderingsprocedure zinvol is.

 

De laatste update van deze website vond plaats op 15 oktober 2020